روزی مردی نیازمند  وارد مسجد مسلمانان شد .و از مسلمانان تقاضای کمک کرد اما....

 

براي مابقي داستان به ادامه مطلب مراجعه کنيد...ادامه مطلب

کمک به اندازه معرفت فقیر

 

 

روزى امام حسین علیه السلام در گوشه اى از مسجد پیامبر صلى اللّه علیه و آله نشسته بود. مردى عرب نزد او آمد و گفت : یابن رسول اللّه من باید یک دیه کامل بپردازم و توان اداى آن را ندارم . نزد خودم مى روم و از کریمترین مردم درخواست مى کنم و کسى را کریمترین مردم درخواست مى کنم و کسى را کمتر از اهلبیت رسول خدا صلى اللّه علیه و آله نمى شناسم .....

 

برای بقیه داستان به ادامه مطلب مراجعه کنید ...

 

 ادامه مطلب
صفحه قبل 1 صفحه بعد